Home wydarzenia jogowe WARSZTAT ROZWIJANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DLA KOBIET

WARSZTAT ROZWIJANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DLA KOBIET

Celem warsztatów prowadzonych przez Marzenę Jankowską jest wspieranie kobiet w odnajdywaniu wewnętrznej siły, opanowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i własnymi emocjami, głębsze i zdrowsze relacje z ludźmi, większa autonomia w podejmowaniu najlepszych dla siebie decyzji.
Marzena Jankowska – nauczycielka akademicka, liderka, przedsiębiorca. Absolwentka psychologii biznesu na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami (Wyższa Szkoła Bankowa). Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM w Katowicach, Kurs Mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego prowadzoną przez dr. Sławomira Jarmuża (Moderator). Od 15 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych – Akademia Rozwoju Osobistego, organizowanych wspólnie z Wyższą Szkoła Bankową WZ Chorzów. Jej firma jest Partnerem studiów podyplomowych: Negocjacje i mediacje, Psychologia zdrowia, Psychologia sportu, Akademia Trenera Biznesu oraz Zaawansowana Akademia Trenera Biznesu. Wykładowca i promotor prac dyplomowych na studiach MBA. TEDx speaker.

Trening Siły i Odporności Psychicznej 7 Cs™:

7 Cs to kluczowe składniki inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej, a Trening polega na ich rozwijaniu i wzmacnianiu. Podczas szkolenia uczestniczki uczą się:

  1. Consciousnes (Świadomość) – dostrzegać własne emocje, lepiej je rozumieć i wykorzystywać, badać i eliminować negatywne przekonania oraz jak czerpać energię z podstawowych reakcji stresowych;
  2. Commitment (Zaangażowanie) – dbać o źródła swojej wewnętrznej motywacji, utrzymywać na wysokim poziomie zaangażowanie i zapobiegać wypaleniu zawodowemu;
  3. Control (Samokontrola i samoregulacja) – poszerzać strefę wpływu, wzmacniać siłę woli i przeprowadzać w swoim życiu trwałe zmiany zachowania;
  4. Challenge (Wyzwanie) – rozwijać swoją zdolność do kreowania zmian, wykorzystywania porażek i przeciwności losu do wzmacniania swojej siły psychicznej;
  5. Confidence (Pewność siebie) – budować pewność siebie i nastawienie na rozwój; wzmacniać wiarę we własne możliwości, rozwijać świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń, uniezależniać swoją samoocenę od opinii innych; wpływać na innych nie manipulując, wzbudzać szacunek i motywować do wspólnego realizowania celów;
  6. Coopertion (Współpraca) – świadomie kształtować środowisko pracy sprzyjające realizowaniu wartości; tworzyć wizję i misję, pobudzać do działania w duchu dwuinteresowności i zjednywać sobie sojuszników;
  7. Care (Dbanie o siebie) – zarządzać swoją energią i dbać o siebie tak, by zdrowe i sprawne ciało było fundamentem odporności psychicznej.
Warsztaty mają za zadanie rozwinąć inteligencję emocjonalną, przedsiębiorczość oraz umiejętności pozytywnego wpływania na siebie i innych w poszczególnych obszarach:
✨Świadomość własnych emocji – badanie i eliminowanie negatywnych przekonań oraz czerpanie energii z podstawowych reakcji stresowych;
✨Zaangażowanie – dbanie o źródła swojej wewnętrznej motywacji, zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
✨Samokontrola i samoregulacja – poszerzanie strefy wpływu, wzmacnianie siły woli;
✨Wyzwanie – rozwijanie zdolności do kreowania zmian, wykorzystywanie porażek i przeciwności losu do wzmacniania swojej siły psychicznej;
✨Pewność siebie – budowanie i wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie świadomości swoich mocnych stron i ograniczeń;
✨Współpraca – świadome kształtowanie środowiska pracy sprzyjające realizowaniu wartości;
✨Dbanie o siebie – zarządzanie energią i dbanie o zdrowe i sprawne ciało jako fundament odporności psychicznej.
kontakt/zgłoszenia: +48 512 112 840
joannawantuch@wp.pl

Data

mar 12 2022
Expired!

Czas

08:00 - 18:00

Koszt

235,00 PLN

Więcej informacji

Czytaj więcej
Katowice

Lokalizacja

Katowice
Sekret Twojej Urody, ul. Sobieskiego 17/2 (I piętro)
Strona WWW
https://www.sekrettwojejurody.pl/
Kategoria
Czytaj więcej

Możliwość dodawania komentarzy jest niedostępna

Menu
Menu
Undefined HTML block detected!